Neurologische aandoeningen

De gevolgen van genoemde neurologische aandoeningen zijn ingrijpend. Ze beïnvloeden het denken en het doen, het lichamelijk functioneren en soms het karakter van een persoon.

Wetenschappelijk onderzoek heeft de laatste jaren veel nieuwe kennis voortgebracht en dit heeft geleid tot verbeteringen in de behandeling van neurologische patiënten.


Revalidatie

Naast de behandeling met medicijnen helpt een revalidatieprogramma. Na een beroerte geldt: hoe eerder men begint, hoe beter!

In het eerste half jaar treedt namelijk het meeste herstel op.

Fysiotherapie helpt u opnieuw te leren bewegen.

Ook bij andere neurologische aandoeningen is gespecialiseerde fysiotherapie zinvol. Fysiotherapie leert u veilig te bewegen en leert u om te gaan met de symptomen van uw ziekte. In elk stadium kunnen beperkingen een reden zijn om onze hulp te zoeken.

Zo blijft u binnen uw mogelijkheden actief en zelfstandig.

Gespecialiseerde fysiotherapie

Ons netwerk van fysiotherapeuten in regio Drachten is gespecialiseerd in het behandelen van mensen met vrijwel alle neurologische aandoeningen. Voor mensen met de ziekte van Parkinson verwijzen wij u naar www.parkinsonnet.nl


Binnen ons netwerk maken wij gebruik van elkaars kennis en volgen de nieuwste ontwikkelingen betreffende de revalidatie van de neurologische patiënt.

Er zijn onderling werkafspraken gemaakt om de behandeling te optimaliseren.


Wat u kunt verwachten

Na opname in het ziekenhuis kan de vervolgbehandeling plaatsvinden in een zorginstelling, particuliere praktijk of bij u thuis.

Het doel van de behandeling is het verbeteren van de dagelijkse activiteiten die voor u belangrijk zijn. Wij leren u om te gaan met uw beperkingen, vermoeidheid en verminderde belastbaarheid. Wij houden rekening met uw algehele gezondheid, zowel lichamelijk als emotioneel. U krijgt oefeningen die speciaal voor uw aandoening zijn ontwikkeld.


Multidisciplinair

Samen met u, uw mantelzorger(s) en uw hulpverlener(s) proberen wij een zo optimaal mogelijk resultaat te behalen.

Onjuistheden, wijzigingen, tips? webmaster.nnf@gmail.com