Bestuur

Annelies Douma, voorzitter


annelies.douma@kwadrantgroep.nl         
Ineke de Meer-Hasper, secretaresse


info@fysiotherapieyntdoarp.nl
Nienke de Wit, penningmeester en contactpersoon voor verwijzers, therapeuten en zorgverlenenrs


n.wit@nijsmellinghe.nl


Onjuistheden, wijzigingen, tips? webmaster.nnf@gmail.com